Komunikacja!

W Polsce nie ma już prawie dialogu między światem polityki i wyborcami ! Jest tylko pohukiwanie na siebie zaznaczając terytorium wrogich plemion. To skutek niewłaściwego sposobu doboru komunikacji  oraz złego przepływu informacji. Światy te nie potrafią ze sobą rozmawiać czego wynikiem jest coraz większa alienacja i nieufność obu środowisk. Nauczmy więc ich tego.

Mimo coraz większych możliwości przesyłu szybkiej informacji wyborcy często nie wiedzą czym tak naprawdę zajmują się ich przedstawiciele. Politycy za to, nie otrzymują odpowiednich sygnałów od społeczeństwa o ich potrzebach. Rolą PR owców staje się wiec nie tyle dbanie o marketing jednej ze stron a na wyznaczeniu odpowiedniej płaszczyzny komunikacji. Na przeprowadzeniu dialogu między klientem a grupą docelową.

Większość obywateli źle lub bardzo źle ocenia posłów w swoim okręgu nie posiadając tak naprawdę odpowiedniej wiedzy o ich pracy przez ostatnie 4 lata. Ich opinią rządzą zazwyczaj stereotypy a niewłaściwie dobrana komunikacja sprawia, że to, co naprawdę ważne trafia w próżnię informacyjną. Jeśli do wyborcy docierają tylko strzępki wiedzy opartej na mało ciekawym języku to tworzy się szum informacyjny. Wtedy o nieporozumienia najłatwiej.

Poseł bardzo często także nie otrzymuje odpowiedniego feedbacku, skondensowanej wiedzy o potrzebach swoich wyborców, prostego komunikatu opartego na wyselekcjonowanej informacji. To absolutny klucz do porozumienia. Dialog nie może opierać się na słuchaniu banałów w stylu „wszystko trzeba zmienić”, jakie politycy słyszą na wiecach a na partycypacji odpowiedzialności, wspólnych pomysłach, których finalizacją zajmie się poseł. Jeśli postulaty są niewyraźnie formułowane to nic z nich nie wynika. Aby dokładnie wiedzieć co potrzebuje wyborca trzeba nauczyć się filtrować wiedzę. Politycy na świecie przez dziesiątki lat korzystają z usług PR-owców, politologów czy z wiedzy badań opinii, a u nas to nadal objaw słabości. W Polsce samo korzystanie z codziennej prasówki jest czymś niestandardowym – obcym.

Pamiętajmy, że zatrudnienie fachowców to dowód przenikliwości, a nie przyznania się do niewiedzy. To dowód na mądrość, a nie na odsunięcie się od realiów życia.

Narzędzia Golebski PR to przede wszystkim informacja, a kto ma wiedzę ten ma władze!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry